Wednesday, March 2, 2011

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ц.БОЛДСАЙХАН ТАНАА

2011.03.02
24 тоот
Хамтран ажиллах хүсэлт


Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагын зүгээс 2011 оныг “Хөдөлмөр эрхлэлт-Хүний хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласантай уялдуулан тус номын сан нь “Мэдээллийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулан хүний хөгжлийг дэмжих жил”  болгон ажиллаж байна.  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2011 оны зорилтын 3 дугаар бүлгийн 3.6.2 дахь заалтын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаа тул шийдвэрлэж өгнө үү.
Төслийг хавсралтаар хүргүүлэв.
Хавсралт ..... хуудастай.                              ЗАХИРАЛ                                    Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ


УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ТӨВ НОМЫН САНД
ИНТЕРНЕТ, КОМПЬЮТЕРИЙН ТАНХИМ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ
  1. Төсөл боловсруулах үндэслэл

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2011 оны зорилтын 3-р бүлгийн 3.6.2 зорилтот ажлын заалтанд тусгагдсан Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газарт байгууллага иргэдэд үнэгүй үйлчлэх интернэт, компьютерийн танхим байгуулна ажлыг Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн номын сан нь хамтран зохион байгуулах хүсэлтэй байна.
Өнөөгийн нийтийн номын сан нь орон нутгийн иргэддээ уламжлалт цаасан ном хэвлэл, мэдээллээр үйлчлэхээс гадна мэдээллийн технологийг ашиглаж сурахад нь туслах орчин, мөн цахим мэдээллээр үйлчлэх орчин нь болжээ гэдгийг 2009 онд БНХАУ-ын Үндэсний номын сан, 2010 оны 5-р сард Словен улсын нийтийн номын сангууд, 2010 оны 10-р сард АНУ-ын Балтимор хотын нийтийн номын сангуудтай танилцах, дадлага хийсэн манай номын санчдын лекц сургалтаас тодорхой харагдаж байна.
2005, 2010 онуудад АНУ-ын нийтийн номын сангуудад очиж,  үйлчилгээтэй нь танилцахад, Conference room, Meeting room, Training room гэсэн нэр хаягтай тусгай тохижуулсан өрөөнүүдэд олон нийтэд зориулсан уулзалт, ярилцлага, сургалтыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, сайн дурын гишүүдийн оролцоотойгоор байнга, урьдчилан тохиролцсон хуваарийн дагуу төлбөргүй явагддаг болохыг олж мэдэж, туршлага судалсан.
Хүмүүсийн амьдралд мэдээллийн технологийн хэрэглээ улам нэмэгдэж буй өнөөгийн нөхцөлд хүмүүст амьдралынхаа үе шат бүрт шинэ техник технологи, шинэ үзэл санаа, шинэ арга дадал, чадварыг олж авах шаардлага бий болж байна. Нийт иргэдийг сургах, бие даан суралцах орчин нөхцөл нь орон нутгийн  нийтийн номын сан болж, чухал үүргийг гүйцэтгэж байгааг хөгжилтэй орнуудын дээрх туршлага солилцсон аялалууд нотлон харуулахын зэрэгцээ Олон улсын номын сангийн холбооноос 2002 онд гаргасан, ЮНЕСКО-оор дэмжигдсэн Интернэт тунхаглал биднээс шаардаж байдаг.
Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн үндсэн үйл ажиллагаа нь уншигчдад ном хэвлэлийг уншлагын танхим, гэрээр, зөөврөөр олгохоос гадна
2005 оноос хойш 6 компьютер дээр төлбөргүй интернэт мэдээллээр үйлчилж байгаа, мөн төлбөргүй интернэтийн мэдлэг олгох сургалт зэргийг зохион байгуулж байгаа, 2008 оны 12 сараас хойш Ситинэт ХХК-аас 10 жилийн хугацаатайгаар төлбөргүй интернэтэд холбогдсон зэрэг нь бидний ажлын туршлага, сүлжээ хангагдсан байгааг харуулна.
Тус номын сан анх  1980 онд байгуулагдахдаа уншигч үйлчлүүлэгчид болон нутаг дэвсгэрийн иргэдэд зориулан зохион байгуулах соёл олон түмний ажил, хурал цуглаан зохион байгуулах 100 хүний суудалтай хурлын  танхим байсан ч зах зээлийн системд шилжсэн 1990-ээд оны үеэс эхлэн тус өрөөг бизнесийн байгууллагуудад түрээслэж, үндсэн зориулалтаар ашиглалгүй өнөөдрийг хүрсэн. Мөн анх байгуулагдсанаас хойш тус өрөөнд барилгын их засвар ороогүй цонх, хана, шал, хаалгыг шинэчлэх ажил орхигдсоноос элэгдэж хуучирсан.
Хотын нийтийн төв номын сан нь уншигч, хэрэглэгч, иргэдэд зориулсан төлбөргүй компьютер, интернэтийн танхимаа дээрх 100 хүний багтаамжтай зааландаа зохион байгуулах, улмаар энэ зааландаа олон нийтэд зориулсан уулзалт, ярилцлага, сургалтыг зохион байгуулах хүсэлтэй байна.
Хотын нийтийн төв номын санд байгуулагдан ашиглагдах иргэд, байгууллагуудад зориулсан төлбөргүй интернэт компьютерийн танхимын үйлчилгээний үр дүнд суурилан, бусад ЧД, ХУД, БЗД, СХД дэх салбар номын сангууд дээр ийм танхимыг байгуулах боломжтой.
Мөн дараах нөхцөл байдлууд нь Хотын нийтийн номын сангуудад иргэд байгууллагад төлбөргүй үйлчлэх Компьютер-Интернэтийн танхимыг байгуулан ажиллуулахын давуу талуудыг харуулна. Үүнд:


  1. Төслийн зорилго

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын санд иргэд, олон нийтэд зориулсан тэдний мэдээллийн технологийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, сургах, мэдээллийн технологи ашиглан мэдээлэл олж авах, түгээх эрхийг нь хангаж өгсөн орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан зориулалтын Интернэт, Компьютер, Уулзалтын танхим байгуулах.


  1. Төслийг хэрэгжүүлэх үе шат

Төслийн зорилгыг биелүүлэхэд дараах ажлууд хийгдэнэ. Үүнд:

Хийгдэх ажлууд
Хариуцсан ажилтан
Хугацаа
1
Өрөөнд хийгдэх барилга сантехник, цахилгааны засварын ажлын төлөвлөгөө, төсвийг  гаргаж батлуулах
Дэд захирал
2011 оны 3 сар эхний 10 хоног
2
Төлөвлөгөө, төсвийн дагуу барилга сантехник, цахилгааны засвар хийж өрөөг тохижуулах
Дэд захирал
2011 оны 3 сар эхний 10 хоног
3
Техник хэрэгсэлүүдийг худалдаж авах, суурилуулах
Дэд захирал
МТ-ийн ажилтан
2011 оны 3 сар дунд 10 хоног
4
Интернэтийн сүлжээний кабель татаж, дэд дотоод сүлжээ байгуулах
МТ-ийн ажилтан
2011 оны 3 сар дунд 10 хоног
5
Тавилга тоног төхөөрөмжүүдийг худалдаж авах, байрлуулах
Дэд захирал
ААҮТасгийн эрхлэгч
2011 оны 3 сар дунд 10 хоног
6
Интернэт компьютерын танхимыг олон нийт төлбөргүй ашиглах, олон нийтэд зориулсан төлбөргүй уулзалт сургалтыг явуулах журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Захирал,
Дэд захирал
ОНҮТасгийн эрхлэгч
2011 оны 3 сар дунд 10 хоног


4. Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөв

Төслийг хэрэгжүүлэхэд дор дурдсан төсөв шаардагдана:

Хийгдэх ажил
Тоо ширхэг
Нэгж үнэ
(мян.төг)
Нийт үнэ
(мян.төг)
1
Проектор: CasioXJ-A135
10000 цаг ажиллах чадалтай
1 ш
1,633.940
1,633.940

2
100 инчийн Projector Screen
Таазнаас өлгөгдөж, сунадаг
1 ш
143.000
143.000
3
VGA cable /40м урт/
1 багц
48.400
48.400
4
Projector суурь /таазнаас өлгөдөг/
1 ш
33.000
33.000
5
YAMAHA Professional wireless microphone series
1 иж бүрдэл
1,000.000
1,000.000
6
Танхимын засвар, тохижилт
1 удаа
6, 520.800
6,520.800
7
Компьютерын ширээ
24ш
310.000
7,440.000
8
Компьютер
24ш
0
0
9
24-Port Gigabit Web Smart Switch
435.400
435.400
Дүн
17,254.54


5. Төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа

            Төслийг 2011 оны 3-р сараас эхлэн 1 сарын хугацаатай хэрэгжүүлнэ.


6. Төслийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн

Уг төслийг хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд:

Нийтийн номын сангийн үйлчилгээнд шинэ орчин нөхцөл нэмэгдэж, орчин үеийн хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана.
Олон нийтэд зориулсан төлбөргүй интернэт үйлчилгээ, сургалттай Интернэт-Компьютерийн танхимтай болно.
Номын сангаас төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдтэй  хамтран олон нийтэд зориулсан уулзалт, сургалтыг урьдчилан тохиролцсон  хуваарийн дагуу явуулж хэвшинэ.
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2011 оны зорилтын 3.6.2 заалт биелэгдэх нөхцөл бүрдэнэ.                 
ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН:


ДЭД ЗАХИРАЛ                               Ч.АЛТАНЦЭЦЭГ

МТ-ИЙН МЕНЕЖЕР                              Ж.БЭГЗСҮРЭН
                                               

 

НИЙСЛЭЛИЙН САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ

2011.03.02
23 тоот
Жижиг мөнгөн сангаар мөнгө хүсэх тухай


Тус номын санд нярав ажилтай Наранбадрах овогтой Шинэгэрэл нь  Улаанбаатар банкинд 4219 2610 1278 2071 тоот дугаартай картын эзэмшигч болсон тул манай номын санд жижиг мөнгөн сангаар 500,000 төгрөг олгож өгнө үү.
 

ЗАХИРАЛ                             Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ

                                    ЕРӨНХИЙ НЯ-БО                          Ц.САРАНТУЯА

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ц.БОЛДСАЙХАН ТАНАА

2011.03.02
20 тоот
Компьютер хүсэх тухай


Тус номын сангийн компьютерийн хүрэлцээ хангамж муу байдгаас номын сангаас уншигч иргэдэд үзүүлэх интернет, электрон каталог зэрэг үйлчилгээнд хүндрэл учирч байна.
Иймд албан ажлын хэрэгцээнд 10 компьютер олгож өгнө үү.
 
ЗАХИРАЛ                             Ө.ГАН-ӨЛЗИЙБСШУЯ-НЫ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНД

2011.03.02
22 тоот
1 дүгээр номын сангийн тухай


Тус номын сангийн харьяа Горькийн нэрэмжит 1 дүгээр салбар номын сангийн үйл ажиллагааг улсын байцаагчийн 2009 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 06/372/59 тоот актаар зогсоосон байсан бөгөөд 97,1 сая төгрөгийн барилгын засварын зураг төслийг хийлгэсэн. Энэхүү санхүүжилт олдоогүйн улмаас дахин зөвхөн сантехникийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв хийлгэж, 38 сая төгрөгийн өртөгтэй засварын ажлыг “Түрүү гарав” ХХК-аар 2010 оны 4 дүгээр улиралд хийлгэж дуусган улмаар улсын байцаагч хүлээн авсан боловч дээд давхрын айлуудын сантехникийн шугамаас ус алдсан хэвээрээ байна.
Тиймээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарт 2011 оны 01 дүгээр сарын 17-нд тус номын сангийн үйл ажиллагааг явуулах, эсэхэд дүгнэлт гаргуулахаар 02 тоот албан бичгийг өгсөн бөгөөд улсын байцаагчийн актаар тогтоосон зөрчлүүд арилаагүй тул ажиллуулах боломжгүй гэсэн хариу ирсэн болно.
Иймд цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.
Хавсралт ..... хуудастай.

  
                       

ЗАХИРАЛ                           Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ

НИЙСЛЭЛИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ

2011.03.02
21 тоот
Төсөвт тодотгол хийлгэх тухай


Тус номын сангийн 2011 оны батлагдсан төсвөөрх нийт зардлын 70,9% нь цалин, Нийгмийн даатгалын шимтгэл, нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал, 20,7% нь цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус зэрэг тогтмол зардал, 6,2% нь ном хэвлэл авах зардал, үлдсэн 2,2% нь шуудах холбоо, тээвэр шатахуун, бичиг хэрэг, аж ахуйн материал авах, төлбөр хураамж бусад зардлууд эзэлж байна.
Төсөвт урсгал засвар, эд хогшил худалдан авах зардал төсөвлөгдөөгүй байна. Тус номын санд нэн тэргүүнд шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах мөнгийг 2011 оны төсвийн тодотголд оруулж өгнө үү.

  
                       

ЗАХИРАЛ                           Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ

Tuesday, March 1, 2011

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙД С.БАЯРЦОГТ ТАНАА

2011.01.26
08 тоот

Нийслэлийн нийтийн номын сангуудын төсвийн тухай


Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан нь 1980 онд байгуулагдсан, 80 гаруй ажиллагсадтай, 4 салбар номын сан, 3 тасгийн зохион байгуулалттай, 400.0 мянга орчим мэдээллийн сан хөмрөгтэй, нийслэлийн соёл боловсрол мэдээллийн томоохон байгууллага юм.
 
Манай номын сангийн үндсэн үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэгддэг. Нийтийн номын сан нь  үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахын тулд төрөөс жилдээ тодорхой хэмжээний төсвийн санхүүжилтийг хангалттай  авах ёстой байгууллагын нэг билээ.  Гэтэл зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны он жилүүдээс эхлэн номын сангийн төсвийг бүрдүүлэхэд номын сангийн үндсэн үйл ажиллагаанаас санхүүжих гэсэн заалт орж ирэн энэ нь жилээс жилд нэмэгдсээр байгаа номын сангийн үндсэн үүрэг зорилт, үйлчилгээний бодлогыг алдагдуулж бизнесийн байгууллага мэт болгож, нийтийн номын сан нь ард иргэддээ төлбөргүй үйлчлэх үндсэн зарчмыг алдагдуулж байна. Манай номын сангийн төсөвт сүүлийн жилүүдэд 75.148,0 сая төгрөгийг өөрийн үйл ажиллагаанаас санхүүжүүлэх хуваарийг суулган өгч байгаагаас болж  номын сан уншигч хэрэглэгчдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ хумиж, уншлагын танхим, ажлын өрөөнүүдийг  түрээслэж, үндсэн үйлчилгээг төлбөртэй болгосон нь дэлхийн номын сангийн үйлчилгээнд хаа ч байхгүй гажуудлыг бий болгож байна.

Тус номын сан нь Олон улсын номын сангийн холбоо/IFLA/ , ЮНЕСКО-оос батлан гаргасан  “Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний удирдамж”-ийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг эрхэмлэдэг. IFLA/ЮНЕСКО-ийн нийтийн номын сангийн тухай тунхаглалд нийтийн номын сан үнэ төлбөргүй үйлчилгээ явуулах ёстой гэж заасан байдаг.

2010 оны Соёл урлагийн ажилтны өдрийг салбарынхаа хэмжээнд тэмдэглэж байх үед БСШУ-ны Сайд Ё.Отгонбаяр 2011 оноос соёл урлагийн байгууллагуудын  үндсэн  үйл ажиллагааны орлогыг тэглэх болсон  сайхан мэдээг соёл урлагийн нийт ажиллагсдын өмнө хэлсэн билээ. Байгууллагууд ч  сайдын хэлсэн энэ үг 2011 онд албан ёсоор хэрэгжинэ гэж тооцоолж байлаа. Гэтэл 2011 оны төсөв батлагдаж ирэхэд манай байгууллагад 75 сая төгрөгийн өөрийн үйл ажиллагааны орлого дахин тавигдаж ирсэн байна. Энэ талаар БСШУЯ-ны номын сангийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхгэрэлд хэлэхэд 2011 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр “Танай байгууллагын  орлогын төлөвлөгөө үнэхээр их байсан байна. Бид ярилцаад 30 сая төгрөгийг хасаж өгөх боллоо” гэж хэлсэн. Бид ч ард иргэддээ төлбөртэй үйлчилдэг үйлчилгээгээ хумихаар төлөвлөж түрээслэж байсан өрөө тасалгаагаа ч цөөлж үйлчилгээгээ өргөжүүлэхээр 2011 оны зорилт, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөндөө тусгаад  байсан юм. Гэсэн хэдий ч нийслэлийн төрийн санд манай төсвийн хуваарилалтанд өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанаас санхүүжүүлэх 75.148.0 сая төгрөг хасагдаагүй хэвээр ирсэн байгаа нь төрийн албаны хүмүүсийн ажлын хариуцлага, ам ажлын зөрүү ямархуу байгаа нь харагдаж байна.
Энэхүү үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөнөөс болж нийтийн номын сангууд Монгол улсын Үндсэн хуулийн Хүний эрх, эрх чөлөө гэсэн 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлийн 7 дугаар заалт "сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгоно. Иргэд төрөөс тавих шаардлагад нийцсэн хувийн сургууль байгуулан ажиллуулж болно;" заалт, Монгол улсын Үндсэн хуулийн энэхүү 16 дугаар зүйлийн 7 дугаар заалт нь Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 26 дугаар зүйл дээр үндэслэсэн ба өнөөдөр дэлхий нийтээрээ бүх улс орнуудад нийтийн номын санг хүн бүр тэгш эрхтэй ялгаварлалгүй, ямар нэг хураамж  төлбөргүй ашиглаж мэдлэг мэдээллийг хүртэж, түүнийг амьдрал ахуйдаа ашиглан улс орноо хөгжүүлж байна.
 
Манай улсын номын сангуудын үндсэн үйл ажиллагаанаасаа санхүүжиж байгаа өнөөгийн тогтолцоо нь  ерөөсөө ядуу амьдралтай байгаа ард иргэддээ мэдлэг мэдээллийг чөлөөтэй төлбөргүй хүргэж, тэднийг соён гэгээрүүлж амьдралыг нь сайжруулах үйлчилгээг зохион байгуулахад  үнэхээр хүндрэлтэй байна.

Хүний эрхийг зөрчдөг хэмээн хэлэгддэг БНХАУ-д хүртэл 2008 оноос музей, номын сангууд ард иргэддээ ямар ч төлбөргүй үйлчлэх болжээ.
                                     
Иймээс нийтийн номын сангийн дэлхий нийтийн өнөөгийн чиг хандлага, стандартыг судлан үзэж номын сангуудын үйл ажиллагаанаас олох орлогыг хасаж  төсвийг нь төрөөс бүрэн санхүүжүүлж байхыг хүсэж байна.
             
                                     

                                     
                        ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
ДЭД ЗАХИРАЛ                             Ч.АЛТАНЦЭЦЭГ

БОЛОВСРОЛ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД Ё.ОТГОНБАЯР ТАНАА

2011.01.26
07 тоот

Нийслэлийн нийтийн номын сангуудын төсвийн тухай


Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан нь 1980 онд байгуулагдсан, 80 гаруй ажиллагсадтай, 4 салбар номын сан, 3 тасгийн зохион байгуулалттай, 400.0 мянга орчим мэдээллийн сан хөмрөгтэй, нийслэлийн соёл боловсрол мэдээллийн томоохон байгууллага юм.
 
Манай номын сангийн үндсэн үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэгддэг. Нийтийн номын сан нь  үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахын тулд төрөөс жилдээ тодорхой хэмжээний төсвийн санхүүжилтийг хангалттай  авах ёстой байгууллагын нэг билээ.  Гэтэл зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны он жилүүдээс эхлэн номын сангийн төсвийг бүрдүүлэхэд номын сангийн үндсэн үйл ажиллагаанаас санхүүжих гэсэн заалт орж ирэн энэ нь жилээс жилд нэмэгдсээр байгаа номын сангийн үндсэн үүрэг зорилт, үйлчилгээний бодлогыг алдагдуулж бизнесийн байгууллага мэт болгож, нийтийн номын сан нь ард иргэддээ төлбөргүй үйлчлэх үндсэн зарчмыг алдагдуулж байна. Манай номын сангийн төсөвт сүүлийн жилүүдэд 75.148,0 сая төгрөгийг өөрийн үйл ажиллагаанаас санхүүжүүлэх хуваарийг суулган өгч байгаагаас болж  номын сан уншигч хэрэглэгчдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ хумиж, уншлагын танхим, ажлын өрөөнүүдийг  түрээслэж, үндсэн үйлчилгээг төлбөртэй болгосон нь дэлхийн номын сангийн үйлчилгээнд хаа ч байхгүй гажуудлыг бий болгож байна.

Тус номын сан нь Олон улсын номын сангийн холбоо/IFLA/ , ЮНЕСКО-оос батлан гаргасан  “Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний удирдамж”-ийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг эрхэмлэдэг. IFLA/ЮНЕСКО-ийн нийтийн номын сангийн тухай тунхаглалд нийтийн номын сан үнэ төлбөргүй үйлчилгээ явуулах ёстой гэж заасан байдаг.

2010 оны Соёл урлагийн ажилтны өдрийг салбарынхаа хэмжээнд тэмдэглэж байх үед БСШУ-ны Сайд Ё.Отгонбаяр та 2011 оноос соёл урлагийн байгууллагуудын  үндсэн  үйл ажиллагааны орлогыг тэглэх болсон  сайхан мэдээг соёл урлагийн нийт ажиллагсдын өмнө хэлсэн билээ. Байгууллагууд ч  сайдын хэлсэн энэ үг 2011 онд албан ёсоор хэрэгжинэ гэж тооцоолж байлаа. Гэтэл 2011 оны төсөв батлагдаж ирэхэд манай байгууллагад 75 сая төгрөгийн өөрийн үйл ажиллагааны орлого дахин тавигдаж ирсэн байна. Энэ талаар БСШУЯ-ны номын сангийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхгэрэлд хэлэхэд 2011 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр “Танай байгууллагын  орлогын төлөвлөгөө үнэхээр их байсан байна. Бид ярилцаад 30 сая төгрөгийг хасаж өгөх боллоо” гэж хэлсэн. Бид ч ард иргэддээ төлбөртэй үйлчилдэг үйлчилгээгээ хумихаар төлөвлөж түрээслэж байсан өрөө тасалгаагаа ч цөөлж үйлчилгээгээ өргөжүүлэхээр 2011 оны зорилт, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөндөө тусгаад  байсан юм. Гэсэн хэдий ч нийслэлийн төрийн санд манай төсвийн хуваарилалтанд өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанаас санхүүжүүлэх 75.148.0 сая төгрөг хасагдаагүй хэвээр ирсэн байгаа нь төрийн албаны хүмүүсийн ажлын хариуцлага, ам ажлын зөрүү ямархуу байгаа нь харагдаж байна.
Энэхүү үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөнөөс болж нийтийн номын сангууд Монгол улсын Үндсэн хуулийн Хүний эрх, эрх чөлөө гэсэн 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлийн 7 дугаар заалт "сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгоно. Иргэд төрөөс тавих шаардлагад нийцсэн хувийн сургууль байгуулан ажиллуулж болно;" заалт, Монгол улсын Үндсэн хуулийн энэхүү 16 дугаар зүйлийн 7 дугаар заалт нь Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 26 дугаар зүйл дээр үндэслэсэн ба өнөөдөр дэлхий нийтээрээ бүх улс орнуудад нийтийн номын санг хүн бүр тэгш эрхтэй ялгаварлалгүй, ямар нэг хураамж  төлбөргүй ашиглаж мэдлэг мэдээллийг хүртэж, түүнийг амьдрал ахуйдаа ашиглан улс орноо хөгжүүлж байна.
 
Манай улсын номын сангуудын үндсэн үйл ажиллагаанаасаа санхүүжиж байгаа өнөөгийн тогтолцоо нь  ерөөсөө ядуу амьдралтай байгаа ард иргэддээ мэдлэг мэдээллийг чөлөөтэй төлбөргүй хүргэж, тэднийг соён гэгээрүүлж амьдралыг нь сайжруулах үйлчилгээг зохион байгуулахад  үнэхээр хүндрэлтэй байна.

Хүний эрхийг зөрчдөг хэмээн хэлэгддэг БНХАУ-д хүртэл 2008 оноос музей номын сангууд ард иргэддээ ямар ч төлбөргүй үйлчлэх болжээ.

Иймээс нийтийн номын сангийн дэлхий нийтийн өнөөгийн чиг хандлага, стандартыг судлан үзэж номын сангуудын үйл ажиллагаанаас олох орлогыг хасаж  төсвийг нь төрөөс бүрэн санхүүжүүлж байхыг  хүсэж байна.

             
                                                              
                        ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
ДЭД ЗАХИРАЛ                             Ч.АЛТАНЦЭЦЭГ

Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газарт

2011.01.18
03 тоот


Тус номын сан нь 2011 оноос танай байгууллагаас дараах мэргэжлийн туслалцаа, үйлчилгээг авах хүсэлтэй байна. Үүнд:
1. Ажиллагсдад албаны и-мэйл хаяг олгох, уншигч хэрэглэгчдэд и-мэйл хаягаар мэдээлэл түгээх зорилгоор pl.ub.gov.mn домайн хаяг дээрээ и-мэйл, и-мэйл листийн ү нээлгэх
2. Салбар номын сангуудаа нийслэлийн интернетийн суурь сүлжээнд холбуулах
3. Номын электрон каталог, номын сангийн вэбд суурилсан үйлчилгээний системийг ажиллуулах зорилгоор http://koha.pl.ub.gov.mn домайн нэрийг бүртгүүлэх

Хавсралт ..... хуудастай
  ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
ДЭД ЗАХИРАЛ                               Ч.АЛТАНЦЭЦЭГ