Wednesday, June 8, 2011

Гаалийн ерөнхий газарт

 2011.06.06
 52 тоот

 
Тус номын сан нь  Билл болон Меланда Гейтсийн сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэй харааны бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан Дейзи форматтай дижитал ярьдаг номын төв байгуулаад ажиллаж байна. Энэ төслийн хүрээнд өмнө нь авсан BookSense төхөөрөмж нь гэмтэлтэй байсан тул нийлүүлэгч Солонгосын НIMS Co.Ltd компанид буцааж илгээн засуулан авч байгаа юм.
Иймд одоо ирсэн 6 Booksense төхөөрөмжийг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.1, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 3-р бүлгийн 13.1.5-д заасны дагуу татвараас чөлөөлж өгөхийг хүсье.

              
               ЗАХИРАЛ                           Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ

No comments:

Post a Comment