Wednesday, June 8, 2011

Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Б.Баярмагнай танаа

2011.04.20
43 тоот


Тус номын сан нь Сүхбаатар дүүргийн өнгө үзэмж, иргэдийн цэвэр, эрүүл таатай орчинг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадна орчноо тохижуулах “Эко номын сан, цэцэрлэг” төслийг хүргүүлэв. Төслийг дэмжиж бидний ажилд тусална уу.

Хавсралт...... хуудастай.

 
 
ЗАХИРАЛ                      Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ

No comments:

Post a Comment